آلفاباکس


استخدام های امروز تهران و شهرستان پنجشنبه -23 دی ماه 1395

آگهی های استخدامی روز تهران و شهرستان پنجشنبه -23  دی ماه 1395

کسب اطلاعات بیشتر

www.khobyar.com

استخدام تهران 

 استخدام کارمند خانم در دیجی ملک ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
 بازاریاب در خصوص شبکه وب ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
 دعوت از همکاران فرهنگی ارشد و دکتری ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام شرکتی معتبر در تهران ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام خانم فتوگرافیست در تهران ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام پزشک متخصص پوست و مو در تهران ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام پیک موتوری در تهران ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام تعدادی راننده با اتومبیل در تهران ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام مهندس معمار طراح خانم آشنا در تهران ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام عکاس و دستیارعکاس در تهران ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام منشی خانم جهت اموربازرگانی در تهران ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام راننده نیسان بدون ماشین در تهران ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
استخدام خیاط در تهران ۱۳۹۵/۱۰/۲۳

استخدام استان ها 


منبع این نوشته : منبع
استخدام ,۱۳۹۵ ,تهران ,خانم ,همدان ,چرخکار ,تهران ۱۳۹۵ ,همدان ۱۳۹۵ ,استخدام تعدادی ,استخدام خانم ,معتبر پـخـش ,شرکت معتبر پـخـش